czwartek

Prawo do pierwszego urlopu

Nabycie prawa do urlopu w pierwszy roku zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2004 r. pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Do końca 2003 roku pracownik uzyskiwał prawo do pierwszego z upływem 6 m-cy, w wymiarze poło 1/2 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, a prawo do drugiej połowy wymiaru nabywał on po przepracowaniu 1 roku.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa już w pełnym wymiarze w każdym następnym roku kalendarzowym, pod warunkiem, że pozostawał w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

Z upływem każdego miesiąca pracy = chodzi tu o miesiąc pracy, a nie miesiąc kalendarzowy.

Np. przy wymiarze urlopu 20 dni 1/12 od 20 dni to 1 i 2/3 dnia. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, a więc po miesiącu pracy urlop wynosi 1 dzień 5 godzin i 20 minut – ponieważ wymiar ten niepodległa zaokrągleniu z braku podstawy prawnej (zaokrąglenie przewidziane w art. 154 § 2 dot. tylko wymiaru urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, a zaokrąglenia z art. 155(3) odnoszą się do kolejnego urlopu proporcjonalnego.

Miesiąc pracy należy rozumieć w sensie potocznym(dosłownym) to jest wliczając do niego także dzień, w którym pracownik podjął pracę

Przy ustalaniu prawa do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje pierwszą pracę, istotne jest zatem obliczenie, kiedy upływa miesiąc pracy, a więc miesiąc pozostawania w zatrudnieniu. Przyjmuje się, iż miesiąc zatrudnienia upłynie:

  1. z upływem ostatniego dnia miesiąca, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu od pierwszego dnia danego miesiąca (np. miesiąc zatrudnienia upłynie 31 marca, jeżeli do nawiązania stosunku pracy doszło 1 marca; miesiąc zatrudnienia upłynie 29 lutego, jeżeli do nawiązania stosunku pracy doszło 1 lutego);
  2. z upływem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień nawiązania stosunku pracy, jeżeli do nawiązania stosunku pracy dochodzi w trakcie miesiąca kalendarzowego (np. miesiąc upłynie 14 lutego, jeżeli do nawiązania stosunku pracy doszło 15 stycznia; miesiąc upłynie 17 marca, jeżeli do nawiązania stosunku pracy doszło 18 lutego);
  3. z upływem 30 dni, jeżeli pracownik u każdego pracodawcy pozostawał w zatrudnieniu krócej niż miesiąc kalendarzowy lub obrachunkowy (np. miesiąc upłynie 31 marca, jeżeli pracownik pozostawał w zatrudnieniu od 1 lutego do 15 marca i od 17 marca do 31 marca).

Miesiąc pracy może składać się z kilku okresów, jako że wszystkie okresy pracy podlegają zliczeniu przy ustalaniu prawa do urlopu i jego wymiaru - art. 154(1). Miesiąc w przypadku przerw w zatrudnieniu oznacza 30 dni, co wynika z odpowiednio stosowanych art. 114 kc i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zmiana zasad nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego jest korzystna dla pracownika, gdyż nabywa prawo do pierwszego urlopu dużo szybciej, bo już z upływem miesiąca pracy.

Warunkiem powstania prawa do cząstkowego i kolejnego urlopu nie jest praktyczne i rzeczywiste świadczenie pracy przez pracownika przez cały rok na rzecz pracodawcy. Do okresu pracy, od którego ustawodawca uzależnia prawo do urlopu, wlicza się przykładowo: okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej albo chorobą pracownika albo koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl