czwartek

Odprawy pieniężne

Odprawy pieniężne:

 • emerytalno – rentowa,
 • z tyt. zwolnień grupowych (tj. rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika),
 • pośmiertna.

Odprawa emerytalno – rentowa: (art. 921 k.p.)

Jednorazowe, obowiązkowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę (rentę).

Brak innych warunków nabycia prawa do odprawy, przysługuje bez względu na rodzaj um. o pracę, przyczynę niezdolności do pracy, zakres tej niezdolności (całkowita czy częściowa), charakter renty (stała czy okresowa). Nie ma również znaczenia długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Nabycie prawa do odprawy pieniężnej zależy od:

 • spełnienia przez pracownika warunków uprawniających do renty (emerytury);
 • ustania stosunku pracy;
 • zmiany statusu z pracownika na osobę pobierającą określone świadczenie,
 • związek m. ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę (emeryturę).

Podstawę ustalenia wysokości tego świadczenia stanowi wynagrodzenie za pracę otrzymywane ostatnio przez pracownika.

Odprawa z tyt. zwolnień grupowych:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy do 2 lata;
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia.

Odprawa pośmiertna: (art. 93 k.p.)

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacanym przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika.

Uprawnieni:

 • małżonek,
 • innym członkowie rodziny spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych.

Jeżeli tylko 1 uprawniony = przysługuje 50% odprawy.

Nie przysługuje jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie. Jeżeli wypłacone odszkodowanie jest niższe pracodawca musi wypłacić różnicę.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 2. 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 3. 6-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.


 

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl